classiera loader

Đăng ký chọn gói đăng tin

Chọn bên dưới những gói đăng tin phù hợp với bạn. ***Lưu ý : bạn đã có 5 tin đăng thường khi là thành viên của web.

Chọn gói đăng tin thích hợp nhất

Đây là nơi bạn chọn gói đăng tin phù hơp, nhiều khách hàng hơn

Lv1

For 0 Day Only

100000₫

 • Gói tin thường
 • 0  Featured ads availability
 • 10  Regular ads availability
 • For  0  days
 • Dễ dàng bán

Lv2

For Day Only

500000₫

 • Đăng tin nhanh
 • 0  Featured ads availability
 • 60  Regular ads availability
 • For    days
 • Dễ dàng bán

Lv4

For 15 Day Only

500000₫

 • Đăng tin nổi bật
 • 10  Featured ads availability
 • 20  Regular ads availability
 • For  15  days
 • Mua bán nhanh

Lv3

For 10 Day Only

30000₫

 • Đăng tin nổi bật
 • 1  Featured ads availability
 •   Regular ads availability
 • For  10  days
 • Mua bán nhanh