classiera loader

Đăng ký chọn gói đăng tin

Chọn bên dưới những gói đăng tin phù hợp với bạn. ***Lưu ý : bạn đã có 5 tin đăng thường khi là thành viên của web.

Danh mục đăng tin

Lựa chọn danh mục quảng cáo

Bạn đã đồng ý

Đăng 5 tin miễn phí

Đăng 5 tin rao vặt miễn phí, nơi mua bán nhiều mặt hàng rao vặt miễn phí nhanh chóng

Vào Tiếp

Địa điểm

Nơi bán -mua- cho thuê mặt hàng của bạn

Chọn gói đăng tin thích hợp nhất

Đây là nơi bạn chọn gói đăng tin phù hơp, nhiều khách hàng hơn

Lv1

100000₫

Available For 0 Day Only

 • Gói tin thường
 • 0  Featured ads availability
 • 10  Regular ads availability
 • For  0  days
 • Dễ dàng bán

Lv2

500000₫

Available For Day Only

 • Đăng tin nhanh
 • 0  Featured ads availability
 • 60  Regular ads availability
 • For    days
 • Dễ dàng bán

Lv4

500000₫

Available For 15 Day Only

 • Đăng tin nổi bật
 • 10  Featured ads availability
 • 20  Regular ads availability
 • For  15  days
 • Mua bán nhanh

Lv3

30000₫

Available For 10 Day Only

 • Đăng tin nổi bật
 • 1  Featured ads availability
 •   Regular ads availability
 • For  10  days
 • Mua bán nhanh

Quảng cáo Hot

Nơi miêu tả của các thành viên quảng cáo hình ảnh